Belastningsergonomiska riskbedömningsmetoder – med fokus på handintensivt arbete

AMM Göteborg ger en kurs kring belastningsergonomiska riskbedömningsmetoder.

Kursen omfattar en heldag, med såväl teoretisk genomgång som praktisk träning under handledning av riskbedömningsmetoderna HAL, KIM (MHO) och QEC.

mail LinkedIn Icon

Enligt föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagare med handintensivt arbete. Innan en klinisk undersökning erbjuds ska en riskbedömning av det handintensiva arbetet utföras. Det ska då göras en bedömning om belastningarna kan innebära risk för skador i nacke, skuldror, armar och/eller händer.

Datum

17/4

08.30-16.30

Kursinnehåll

Kursen omfattar en heldag, med såväl teoretisk genomgång som praktisk träning under handledning av riskbedömningsmetoderna HAL, KIM (MHO) och QEC.

Målgrupp

Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter främst verksamma inom företagshälsovård.

Plats

Kursen genomförs digitalt via Zoom.

Kursledare

Stefan Oliv, Arbets- och miljömedicin

Pris

2 500 kr (exl. Moms) inkluderande kursmaterial. Observera att anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum (12/4).

Förkunskaper

Föreskrifterna systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Belastningsergonomi. Deltagarna förutsätts ha god erfarenhet gällande att göra belastningsergonomiska bedömningar av olika arbetssituationer och ha vana att föra diskussioner kring muskuloskeletala besvär och belastning på arbetsplatsen.

Kontakt

stefan.oliv@amm.gu.se

event

17 april – 08:30-16:30

Anmälan stängs 12 april

badge

Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter främst verksamma inom företagshälsovård.

home_pin

Online - Zoom

credit_card

2500 kr

Länk till anmälan