KBT för chefer – ledarutveckling genom funktionell beteendeanalys

AMM Göteborg bjuder in till webbinarium kring KBT för chefer.
Chefers ledarskap är betydelsefull för medarbetares psykosociala arbetsmiljö och produktivitet.

mail LinkedIn Icon

Föreläsare

Martin Grill, Med dr, docent, leg psykolog, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Martin leder forskningsprojekt med finansiering från FORTE, AFA Försäkring och MSB som handlar om att ta fram och utvärdera KBT-baserade metoder för ledarutveckling. Martin kommer att presentera metoder och resultat från sina forskningsprojekt.

event

17 maj – 13:00-13:30

home_pin

Online

Länk till anmälan