Handledarutbildning Arbetsmedicin

Företagsläkarföreningen ger kurs i handledning.

Att handleda en blivande företagsläkare skiljer sig på många sätt från att handleda andra ST-läkare vilket har styrt utformningen av denna kurs. Därför rekommenderas kursen även för deltagare som tidigare gått handledarkurs inför handledning i annan specialitet. Det är en fördel att handledare och ST-läkare går kursen tillsammans för att få goda förutsättningar för att påbörja ”resan” tillsammans.

mail LinkedIn Icon

Första dagen ägnas åt handledningens pedagogik. Föreläsaren Sara Ingvarsson har mycket erfarenhet av handledarutbildning för läkare och är även förtrogen med de speciella arbetsförhållanden som råder i FHV. Dagen innehåller föreläsningsavsnitt med mycket interaktion, gruppdiskussioner och frivilligt rollspel.

Andra dagen ägnas åt Socialstyrelsens föreskrifter, hur man kommer i gång med och planerar ST, bedömning av uppnådd kompetens, och slutligen ansökan om specialistbevis. Tid ägnas även åt utformningen av utbildningsprogrammet, vilket också kommer att utgöra en inlämningsuppgift efter genomgången kurs.

 

När: 28 – 29 november

Var: Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 Stockholm

Kursledare: Monica Eneholm monica.eneholm@sflf.net

Målgrupp: Handledare för ST i arbetsmedicin; ST-läkare i arbetsmedicin

Anmälan, fördjupning och schema: Sveriges företagsläkarförening hemsidan (SFLF), en del av läkarförbundet. www.slf.se

Uppfyller delar av delmål: 2021:8: Sta4, Sta5, Sta6

Kostnad: 9000 kr + moms, ( 8000 kr + moms/person vid deltagande i par handledare och ST-läkare)

event

28 november – -

badge

Handledare för ST i arbetsmedicin; ST-läkare i arbetsmedicin

home_pin

Läkarförbundets lokaler, Villagatan 5 Stockholm

credit_card

9000 kr