Arbete med handhållna vibrerande verktyg – riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll

Arbets- och miljömedicin Syd ger en kurs kring medicinska, tekniska och ergonomiska aspekter av arbete med vibrerande verktyg.

mail LinkedIn Icon

Kursinnehåll

  • Vibrationsskador
  • Medicinska kontroller
  • Exponering för vibrationer
  • Ergonomisk belastning
  • Gällande föreskrifter
  • Praktisk genomgång av hur mätning av vibrationskänsel, handkraft, perceptionskänsel, 2 PD-tvåpunktsdiskrimination utförs.

Målgrupp

Sjuksköterskor, läkare och ergonomer inom företagshälsovård samt inom privat eller offentlig verksamhet.

Program

Länk till kursens program 

Datum

Torsdagen den 7 december 2023
09:00-15:00

Plats

Digital kurs via Teams (länk skickas ca 4 veckor innan kursdagen)

Pris

3400 kr exkl moms

Sista anmälningsdag

8 november

 

Annons: Arbete med handhållna vibrerande verktyg -riskbedömning, prevention och medicinsk kontroll – Södra sjukvårdsregionen (sodrasjukvardsregionen.se)

event

7 december – 09:00-15:00

Anmälan stängs 8 november

badge

Sjuksköterskor, läkare och ergonomer inom företagshälsovård samt inom privat eller offentlig verksamhet.

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

3400 kr

Länk till anmälan