Förebygg vibrationsskador

Välkommen till Arbets- och miljömedicin Syds kostnadsfria information för arbetsgivare och skyddsombud: Förebygg vibrationsskador!

mail LinkedIn Icon

Arbets- och miljömedicin Syd utreder många patienter med vibrationsskada. Det är skador som kan ge livslånga problem. Vi arbetar med att förebygga sådana skador. Arbetsgivare har uttryck önskemål om mer kunskap i ämnet och hur man kan arbeta förebyggande för att minska vibrationsbelastningen.

Kursinnehåll

Vad är en vibrationsskada? Hur minskar man risken? Vibrationer och ergonomi. Riskbedömning: poängmetoden. Lagstiftning och tillfälle för frågor.

Från vårt team medverkar läkare, yrkeshygieniker, ergonom och sjuksköterska.

Målgrupp

  • Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.).
  • Skyddsombud och andra fackliga representanter.

Datum

Tisdagen den 9 maj 2023 klockan 13.00-14.30

Plats

Digitalt via Teams (länk skickas innan mötet).

event

9 maj – 13:00-14:30

badge

Arbetsgivare (chef, arbetsledare, HR-personal, arbetsmiljösamordnare, m.fl.). Skyddsombud och andra fackliga representanter

home_pin

Online - MS Teams

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan