Brandrök

2014 hade vi den stora skogsbranden i Västmanland åtföljt av många skogsbränder i Sverige torråret 2018, den svårsläckta avfallsbranden i Kagghamra 2020 och branden i Returpapperscentralen i Uppsala 2022. Stora bränder, i synnerhet om de blir långvariga, kan påverka olika delar av samhället och det motiverar en beredskapsorganisation där flera aktörer kan behöva ingå.

Dessa frågor kommer att belysas på detta seminarium som är ett samarrangemang mellan AMM Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län.

mail LinkedIn Icon

Plats

Digitalt. Länk skickas via e-post dagen innan.

Antal deltagare

Maximalt antal deltagare: 80

Program

09.00 – 09.15 Introduktion och presentationsrunda. Moderator Martin Tondel
09.15 – 09.45 Brandförsvarets uppgift vid storbrand. Johan Svebrant, brandingenjör, Uppsala brandförsvar
09.45 – 10.00 Allmänt om rökspridningsprogram, Jenny Sander, handläggare, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 10.45  Vilka ämnen i brandrök är prioriterade att mäta för hälsoriskbedömning? Anna Klepczynska Nyström, yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
10.45 – 11.00 Hälsorisker av brandrök. Martin Tondel, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
11.00 – 11.30 Diskussion om samverkansbehov

Kontaktperson

Martin Tondel, martin.tondel@medsci.uu.se

 

Denna information på AMM Uppsalas hemsida

event

25 maj – 09:00-11:30

Anmälan stängs 15 maj

home_pin

Online - Zoom

credit_card

Kostnadsfritt

Länk till anmälan