Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

Arbete under pandemi

Till vänster finner du metoder som kan vara till nytta i sjukvården eller i andra arbeten vid hög pågående smittspridning.