Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (2023-12-07)

Arbete under pandemi

Till vänster finner du metoder som kan vara till nytta i sjukvården eller i andra arbeten vid hög pågående smittspridning.