Värmestress i arbetet

Humidex är ett enkelt screeningsverktyg för värmestress som främst tar hänsyn till temperatur och luftfuktighet. Det är ett modifierat index baserat på internationell standard (WBGT).

Om man vill ha mer detaljerad analys, till exempel inkludera fler relevanta riskfaktorer och förutsäga kroppens termiska fysiologiska response (t ex djupkroppenstemperatur och svettförlust), finns följande resurser:

  • ClimApp är en mobil App som har integrerade heat och cold indices WBGT, PHS, PMV, IREQ och WindChill. Det är ett pågående EU projekt. Just nu söker vi försökspersoner t. ex. utomhusarbetare som kan testa och ge feedback.
  • Webbaserade verktyg för beräkningar av PHS, IREQ, PMV, PPD, WindChill.

Läs också gärna Arbete och Hälsa, nr. 2017;51(7): Systematiska kunskapsöversikter; 10. Occupational Heat Exposure

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin