Metoder

3 artiklar om Arbetsförmåga

Webbaserade enkätverktyg för arbetsförmåga

Webbportalen fhvmetodik.se är en samlingsplats för metoder och verktyg inom företagshälsovården. Här kan du som användare skapa ett webbaserat enkätverktyg…

Work Ability Index – WAI

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet. Work…

Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

Frågeformulär Att fungera på arbetet (WRFQ 2.0 Swe) WRFQ är ett verktyg som kan användas för att utvärdera i vilken…