LUQSUS-K

LUQSUS-K-bild_fhvmetodik.seLUQSUS-K-bild_fhvmetodik.se

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär som har utvecklats av Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. LUQSUS-K innehåller följande instrument:

  • LUCIE = Lund University Checklist for Incipient Exhaustion
  • QPS-Mismatch = Frågor om passform mellan individ och arbete ur QPS Nordic bedömda enligt Maslach och Leiters modell för burnout
  • S-UMS = Självskattning av Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom, skapat av Institutet för Stressmedicin, Göteborg
  • KEDS = Karolinska Exhaustion Disorder Scale, skapad av Karolinska Institutet

LUQSUS-K är primärt avsedd för klinisk undersökning av individer, men det finns nu även ett beräkningsprogram för grupper, där resultat för upp till 1000 individer kan matas in. Se understa länken nedan.

NYTT! Som viktigt supplement till själva LUQSUS-K finns nu även en klinisk handbok som en guide för den praktiska tillämpningen av LUQSUS-K inom företagshälsovården. Se länk nedan.

OBS! LUQSUS-K för gruppundersökning är uppdaterad i oktober 2017. 

Introduktion till LUQSUS-K

Manual till LUQSUS-K

Användaravtal

Installationsanvisning för LUQSUS-K v.3.0b (nedladdningsbar)

NYTT! Klinisk handbok för LUQSUS-K 

 

Länkar till vetenskapliga publikationer med LUQSUS-K

 

Installationsanvisning till föregående version av LUQSUS (v.2.0)

 

LUQSUS-K för gruppundersökning  UPPDATERAD oktober 2017

 

Kontaktperson

Kontaktperson är Kai Österberg vid Arbets- och miljömedicin i Lund.

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin