Yrkes- och miljörelaterad lungsjukdom (ST-kurs) (Göteborg)

Vill du lära dig mer om hur du handlägger sjukdomar i lungor och luftvägar som har ett starkt
samband med yrkesexponering? Sådana sjukdomar är astma, KOL, lobär pneumoni,
pneumokonioser och olika former av lungfibros.
Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet har, i samarbete med SLMF, glädjen att nu ge en kurs för blivande
lungläkare och arbets- och miljömedicinare.
Vår förhoppning är att kursen ska kunna hållas i fysisk form, för att underlätta interaktivitet och
utbyte av erfarenheter. Om det skulle visa sig att detta med hänvisning till pandemin inte går,
kommer den i stället att konverteras till digital kurs.

Målgrupp: I första hand ST-läkare med målet att uppnå specialistkompetens i lungmedicin eller
Arbets- och miljömedicin. I mån av plats även läkare och doktorander inom andra områden men
med intresse för temat.
Kursinnehåll: Kursens fokus ligger på utredning av yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar
och associerade exponeringar. VI kommer också att beröra lagar och andra föreskrifter som
gäller för yrkeslungsjukdomar, som ingår i målbeskrivning för lungmedicin. Kursen ges i form
av föreläsningar, artikeldiskussioner i grupp samt falldiskussioner. För detaljer se preliminärt
program.
Tid: Tisdag 7 december – torsdag 9 december 2021
Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Göteborg.
Kurskostnad: 7 400 kr för medlemmar i SLMF, 8 000 kr för icke medlemmar, inklusive lunch,
för- och eftermiddagsfika under kursdagarna samt gemensam middag onsdag kväll.

Anmälan: Via anmälningsformulär, senast 8 november 2021.
Efter sista anmälningsdatum mailas uppdaterad information ut.

Kursbok: Feary J. Environmental and Occupational Lung Disease [Elektronisk resurs].
Kursmaterial för instudering skickas ut till deltagare per e-post.

Kursledning: Anna-Carin Olin (anna-carin.olin@amm.gu.se), tfn: 0706-55 49 40
Kursadministratör: Maria Andersson (maria.m.andersson@vgregion.se), tfn: 0722-01 70 85

Anna, Administratör


Kontakta