Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

Beräkningsformler för hand- armvibrationer

Beräkningsformler för helkroppsvibrationer

FHVmetodiks onlineberäkning av vibrationspoäng, samt schablonvärden (snittvärden) för olika verktyg och fordon:

Räkna ut vibrationspoäng

Punkter som ska finnas med i mätrapport och riskbedömning avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden:

Punkter som ska finnas med i mätrapport avseende vibrationer exponering enligt Hygieniska gränsvärden

Beräkningsmall för vibrationsmätdata i excel. Kan även användas till att göra riskbedömningar utifrån mätdata.

Innehåller de tabeller och diagram som finns i Vibrationsrapportmall 2.0 (se nedan).

Vibrationsrapportmall_(19-05-14)_Mall

Data som kan hanteras är Exporterad data från LarsonDavies, Norsonic (Converter) samt Svantek.

Grafisk guide för Vibrationsrapportmall

Detaljerad excelmall för utvärdering av mätdata från LarsonDavis, Hav & KHV. Bearbetar mätdata exporterat från Blaze som textfil, klicka ur alternativet ”Export as Comma-Delimited File””

BlazerapportHAV_mall.xltx (Hand- armvibrationer)

BlazerapportHelkropp_mall.xltx (Helkropp)

Förslag på mall för presentation av vibrationsmätdata:

Vibrationsrapportmall 2.0

Anna, Administratör


Kontakta