Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

Användningstid

Du som är arbetsgivare ska uppskatta exponeringstiden för varje enskild anställd och varje delmoment som innebär exponering för vibrationer.

Exponeringstiden är den tid när arbetsutrustningen är i drift och används. För handhållna maskiner brukar exponeringstiden kallas för ”kontakttid”, ”pådragstid” eller ”triggertid”, då operatören håller i maskinen och motorn är igång.

Om användarna själva estimerar sin exponeringstid kommer den överskattas. Risken ökar drastiskt för överskattning om maskinen används kort tid, intermittent eller om arbetsmomenten varierar från dag till dag.

 

 

Mätning av användningstid (triggertid)

Formulär för att via intervju registrera användartiden

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd