Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

Bedömning av exponering

Vibrationsexponeringen beror på:

 

Vibrationsnivå

Användningstid

Specialistbedömning

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd