Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

Regler, Anvisningar

Arbetsmiljöverkets föreskrifterna gäller arbetsmiljöer där man kan utsättas för vibrationer

Genomgång av Vibrationslagstiftningen:

Regler angående Vibrationer

Ekvationer för beräkning av vibrationsnivåer, vibrationsexponering, A(8)-värdet samt Vibrationsdosvärde (VDV):

Beräkningar A(8) HAV

Beräkningar A(8) HKV

Ultravibrationer och transienter

Särskilda regler gäller Ultravibrationer (högfrekventa vibrationer) och transienter (Slag & stötar)

 

 

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd