Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

IREQ och standarder för arbete i kallt klimat

I ISO TR11079 beskrivs en metod för att räkna ut den isolation som krävs av beklädnaden för värmebalans i aktuellt klimat. Värdet anges i clo eller i m2°C/W (1 clo=0.155 m2°C/W).

ISO TR11079

Verktyget

Ingvar Holmér med flera, har utvecklat ett onlineverktyg för beräkning av bland annat isolationsbehov för arbete och vistelse i kallt klimat. Verktyget hjälper dig att uppfylla ISO TR11079 standarden.

JAVA applet for ISO 11079

Andra verktyg

På Ergonomi och Aerosolteknologis hemsida hittar du även andra verktyg för att uppfylla andra ISO standarder.

Ergonomi och Aerosolteknologi, LTH

 

Chuansi Gao, Lunds Tekniska Högskola