Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

QPS-Mismatch

QPS-Mismatch är ett skattningsformulär som kan användas för att värdera upplevd belastning i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Instrumentet ingår i LUQSUS-K-paketet, som beskrivs i katalogen ”Medicinsk kontroll mm”, under ”Stress och mental belastning”.