Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

Analys av kemiprover, beräkningshjälp

Beräkningsmall framtagen för att underlätta:

  • Enhetsomvandling
  • Beräkning av koncentration
  • Kalkylera konfidensintervall
  • Beräkna Hygienisk effekt
  • Tidsvägning av prover
  • Jämförelse mot gränsvärden/referensvärden

 

Ladda ner mallen här:

Kemiprov- Beräkningsmall

Uppdaterad 2023-09-22

Grafisk lathund till mallen:

Kemiberäkning Lathund

Metodansvarig

Jakob Riddar, AMM Syd