Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

Key Indicator Method – pulling and pushing (KIM PP)

KIM PP används för bedömning av arbete som involverar moment med att skjuta och dra.

I fösta steget bedöms tidspoängen beroende av distans som bördan flyttas (över eller under 5 meter). I steg 2 bestäms massans vikt och vilken typ av transport/förflyttningsmedel som används. Om arbetet innebär skjutande av börda bedöms kroppsställningen. Rörelsehastighet och arbetsställning bedöms också liksom förvärrande faktorer under rubriken arbetsförhållande. I steg 3 beräknas riskpoängen. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Utrustning

Eventuell dynamometer/våg för bedömning av hanterade vikter och skjuta/dra kraft.

Version på svenska (BAuA)

Skjut- och dragarbete

KIM PP

Referenser

Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (”lifting, holding and carrying” and ”pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3990–6.

Steinberg U, Liebers F, Klußmann A, Gebhardt H, Latza U. ”Does KIM what she promises to do?” Jos Verbeek and P. Paul F.M. Kuijer. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):251–2.

Verbeek J, Kuijer PPFM. Does KIM what she promises to do? Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):249–50.

Metodansvarig