Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

KIM metoderna

För mer material, se menyn till vänster (uppe till höger i mobilversionen). Klicka på + för undermenyer.

Key Indicator Methods (KIM) är en serie riskbedömningsverktyg utvecklade av Tyska Institutet för Arbetsmiljö Säkerhet och Hälsa (BAuA). Metoderna bygger på bedömning av de viktigaste belastningsfaktorerna i en viss aktivitet (nyckelfaktorer) samt ytterligare faktorer som kan påverka den totala belastningen. Faktorer som tas med i bedömningarna är bland annat: frekvens, kraft, tid, arbetsställning mm. Metoderna beskrivs som lättanvända men det krävs att man har god kännedom om arbetsplatsen. Det finns sex olika KIM verktyg som man väljer eller kombinerar beroende på vilken typ av arbete som ska bedömas.

För mer information, se respektive metod i menyn.

Versioner på svenska (BAuA)

Lyfta, hålla, bära vikter ≥3 kg

KIM – LHC

Skjut- och dragarbete

KIM – PP

Manuell hantering som belastar fingrar, hand och arm (handintensivt arbete) med vikter <3 kg.

KIM – MHO

Kraftkrävande arbete

KIM – BF

Arbete i obekväma arbetsställningar

KIM – ABP

Arbete där arbetstagaren förflyttar sig (går, klättrar mm)

KIM – BM