Senaste nyheten

Arbets- och miljömedicinskt Vårmöte 2024

Nästkommande event

Exempel på utredning av ett misstänkt cancercluster

Formulär för att identifiera behov av riskbedömning vid handbelastande arbete

Beskrivning

Handbelastande arbete är en bredare definition av handintensivt arbete vilket enligt Arbetsmiljöverket definieras som ”arbete med ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterläge i kombination med kraft”. Handintensivt arbete täcks in i formuläret.

Syftet med formuläret är att identifiera handbelastande arbetsmoment som behöver riskbedömas. Formuläret kan användas av arbetsgivare/skyddsombud eller andra arbetsmiljöansvariga som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Formuläret kan användas på olika sätt. Utgå från vad som fungerar bäst i er organisation.

Ni kan antingen gå igenom punkterna i formuläret, och därefter reflektera över om någon av de nämnda belastningarna kan förekomma någonstans i er organisation.

Alternativt kan ni utgå från en lista av arbetsmoment som förekommer i organisationen, därefter checkar ni av frågorna för varje arbetsmoment.

Om ni svarat ja på någon fråga i formuläret, så bedöms det finnas ett behov att gå vidare med en riskbedömning avseende handbelastning för det arbetsmomentet. Hur riskbedömningen därefter bäst genomförs är situationsberoende. Företagshälsan är en aktör som kan ge stöd i hur riskbedömningar kan genomföras.

Anmärkningar

Formuläret är en prototyp som är under testning. Testning sker inom ramen för det av AFA-försäkring finansierade projektet ”Användbara verktyg för att identifiera och riskbedöma handintensivt arbete”. Den som använder formuläret ska vara medveten om att formuläret kan komma att ändras efter att det har genomgått testning.

Länk

Formulär för att identifiera behov av riskbedömning på grund av handbelastande arbete

Metodansvarig