Rapportmall bullermätningar

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH. Gruppen som har bestått av forskare och praktiker från olika verksamheter, bland annat från olika företagshälsor. I riktlinjen kan du ta del av hur man mäter exponering av buller på ett kvalitetssäkrat sätt. Det finns behov av att utveckla kvaliteten hos den bullermätning som olika aktörer genomför. Att ta fram en riktlinje underlättar för dem att följa de standarder som finns inom området.

Riktlinjer för exponeringsmätning av hörselskadligt buller.pdf

Ifyllningsbar mall i wordformat baserat på förslag från ovanstående:

Mall bullermätning rapport.docx

Anna, Administratör


Kontakta