Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng.

Klicka på ’Result’ för att börja om

Schablonvärden

Det finns ett antal medelvärden för vibrerande maskiner att välja på. Dessa är baserade sammanställningar av värden från EU:s Icke-bindande handbokför god praxis avseende tillämpningen av direktiv 200244EG (vibrationer i arbetet), Umeå Universitets Vibrationsdatabas, Physical Agents Portal (PAF) samt från mätningar utförda och/eller insamlade av AMM Syd.

De förinlagda medelvärdena ger en indikation på vad vibrationsnivån är för en maskintyp. För att säkerställa en specifik maskins vibrationsnivå rekommenderar vi främst mätningar eller om det ej är möjligt att CE-värdet används från maskinens manual. En rad faktorer påverkar maskiners vibrationsnivå, t ex om den drivs av el eller förbränningsmotor vilket kan gör att den faktiska vibrationsnivån för en specifik maskin skiljer sig kraftigt från de redovisade medelvärden.

Hand/arm

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för hand/arm-vibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8).

Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för hand-armvibrationer.

Poängtabell hand-arm vibrationer

Poängtabell hand-arm vibrationer

Helkropp

Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om exponeringen för helkropps-vibrationer överskrider insats- respektive gränsvärde för daglig vibrationsexponering A(8).

Poängmetod för uppskattning av daglig vibrationsexponering för helkroppsvibrationer

Poängtabell helkroppsvibrationer

Poängtabell helkroppsvibrationer

 

Anna, Administratör


Kontakta