Quick Exposure Check, QEC – metod för bedömning av muskuloskeletal riskexponering.

Quick Exposure Check är en metod för att bedöma risken för muskuloskeletal riskexponering. QEC tar inte hänsyn till alla faktorer utan är ett av flera verktyg som används i ett större sammanhang vid bedömningar. För att använda QEC tillförlitligt bör man gå kurs samt ha tillräckliga belastningsergonomiska kunskaper.

Formulär och manual hittar du hos Högskolan i Gävle.

För att gå kurs i QEC tar du kontakt med Stefan Oliv på AMM Göteborg,

stefan.oliv@amm.gu.se eller 031 786 6270
Kurstillfällen publiceras här på fhvmetodik.se.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin