Metodbeskrivning och normalvärden för spirometri

Vid spirometri mäts patientens ventilationsförmåga. En nedsatt ventilationsförmåga kan vara orsakad av t ex bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, så kallad obstruktiv ventilationsinskränkning. En ventilationsinskränkning av restriktiv typ kan ses vid t ex lungfibros eller thoraxdeformitet.

Metodbeskrivning laddar du ner här (2015-01-01)

Tabell över normalvärden laddar du ner här

Kurser
Under utbildningar hittar du kurstillfällen där du lär dig mer om spirometri.

Kontaktpersoner hos Arbets- och miljömedicin i Göteborg är Jonas Brisman eller Anna-Carin Olin.
Kontaktperson hos Arbets- och miljlömedicin i Lund är Jörn Nielsen.

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin