Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande arbete är betydelsefullt för en god arbetsmiljö, för hållbarhet bland personalen och för kvalitet i arbetet. Här hittar du ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveckling av hälsoarbete på arbetsplatsen. Materialet är ett dialogverktyg.

Manual

Det kan ibland vara svårt att komma igång med hälsoarbetet. Därför har vi gjort en manual som ger tips och råd.

Processtöd

Arbetsmaterialet kan även användas i ledarutvecklingsprogram. Här finns ett processtöd som ger tips och råd till samtalsledare för ledarutveckling i hälsofrämjande arbete.

Rapport

Forskning och utvecklingsarbete samt erfarenheter från ledarutvecklingsprogrammet finns beskrivna i denna rapport.

Fetma i företagshälsovården

Genomgång av kunskapsläget kring sjuklig fetma ur ett företagshälsovårdeperspektiv av Carita Håkansson

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin