Metoder

9 artiklar om Vibrationer & buller

Utvärdering & presentation av vibrationsmätdata

Beräkningsformler för hand- armvibrationer Beräkningsformler för helkroppsvibrationer FHVmetodiks onlineberäkning av vibrationspoäng, samt schablonvärden (snittvärden) för olika verktyg och fordon: Räkna…

Riskbedömning vid vibrationsexponering

Riskbedömning Översikt över vad en god riskbedömning ska tas i beaktning: Riskbedömning av vibrationer utifrån Hygieniska gränsvärden & EUs bakomliggande…

Råd & åtgärder kring vibrationsexponering

Hand- armvibrationer Råd och åtgärder för att minska vibrationsexponering för hand- armvibrationer   Helkroppsvibrationer Råd och åtgärder för att minska…

Mätning av vibrationer

Mätguide Att mäta vibrationer, en grafisk guide   Hand- armvibrationer Teknisk mätning av hand- och armvibrationer Exempel på vibrationsnivåer för…

Rapportmall bullermätningar

Riktlinjen ”Exponeringsmätning av hörselskadligt buller” är framtagen av Företagshälsans riktlinjegrupp. Ordförande för gruppen har varit Docent Peta Sjölander från KTH.…

Räkna ut vibrationspoäng

Kalkylator för att räkna ut vibrationspoäng. Klicka på ’Result’ för att börja om Schablonvärden Det finns ett antal medelvärden för…

Vibrationsskador- det handlar om ditt fortsatta liv

Över 80 procent av Skanska yrkesarbetare har i de senaste årens hälsoundersökningar uppgett att man utsätts för vibrationer under sin arbetsdag.…

Utvärdering av hörselvårdsprogram

I arbetsmiljöarbetet ingår hörselvård som ett viktigt område, framför allt för personal som utsätts (exponeras) för buller i sådan omfattning…

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering

För medicinska kontroller vid vibrationsexponering, se kategorin Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning.