Metoder

6 artiklar om Tekniskt arbetarskydd

IREQ och standarder för arbete i kallt klimat.

I ISO TR11079 beskrivs en metod för att räkna ut den isolation som krävs av beklädnaden för värmebalans i aktuellt klimat.…

Kunskap och information om andningsskydd

Webbplatsen andningsskydd.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med representanter för Teknikföretagen, Sveriges Byggindustrier, IF Metall och Arbetsmiljöverket.

Vibrationsdämpande handskar

Vibrationsdämpande handskar i praktik och teori. Företagshälsovården möter ofta patienter med besvär som kommer av arbete med vibrerande maskiner. Första…

Värmestress i arbetet

Humidex är ett enkelt screeningsverktyg för värmestress som främst tar hänsyn till temperatur och luftfuktighet. Det är ett modifierat index…

Tips, råd och kunskap vid svetsning

Webbplatsen Sveta Rätt innehåller bland annat tips och råd riktade till den som arbetar med frågor kopplade till arbete och…

Kemisk yrkeshygien

Här hittar du två artiklar som behandlar metodik för testning av överskridande av gränsvärden. Testing Compliance with Occupational Exposure Limits…