Metoder

4 artiklar om Stress & mental ohälsa

ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

ADA är en modell för att underlätta för deltagare med arbetsrelaterad stress att återgå till arbete.

LUQSUS-K

LUQSUS-K är ett paket med frågeformulär vilket har utvecklats av Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet. LUQSUS-K består av fyra instrument…

Webbaserat verktyg för stresshantering

Nu finns ett evidensbaserat instrument för stress-stöd riktat mot chefer inom sjukvården. För att ta fram ett sådant verktyg, har…

Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården

Chefer är nyckelpersoner i organisationer genom sitt ansvar att leda, förvalta och utveckla verksamheten. Chefer i sjukvården har en viktig…