Metoder

5 artiklar om Luftvägar & luftvägssjukdomar

Gaser och partiklar vid svetsning

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsningsarbete beskrivs i denna kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket. I den finns också råd om vilka…

Handledning i rökavvänjning

Handledning i rökavvänjning för läkare m fl inom Arbets- och miljömedicin och Företagshälsovård. Broschyren kan även beställas i pappersformat genom…

Metodbeskrivning och normalvärden för spirometri

Vid spirometri mäts patientens ventilationsförmåga. En nedsatt ventilationsförmåga kan vara orsakad av t ex bronkialastma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, s.k.  obstruktiv ventilationsinskränkning.…

Toxikologiska databaser – en kort handledning

Toxikologiska databaser – en kort handledning Det finns mycket information om olika ämnens toxicitet och hälsorisker på internet, ofta gratis.…

Kunskap och information om andningsskydd

Webbplatsen andningsskydd.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med representanter för Teknikföretagen, Sveriges Byggindustrier, IF Metall och Arbetsmiljöverket.