Metoder

7 artiklar om Ergonomi & muskuloskeletal sjukdom

Material till dig som är licensierad MEBA-användare

Du har tyvärr inte rättigheter att läsa denna post!

MEBA – medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete

Belastningsergonomiska faktorer, såsom ogynnsamma arbetsställningar eller repetitivt arbete, är en vanlig orsak till besvär och sjukdom i muskler och leder.…

Belastningsergonomiska mätningar

Direkta tekniska mätningar med exempelvis elektromyografi, inklinometri eller goniometri kan ge detaljerad information om den fysiska arbetsbelastningen. De ger objektiva…

Kumulativ ländryggsbelastning under arbetslivet

Arbets- och miljömedicin Syd utreder regelbundet patienter med ländryggssjukdom som misstänks bero på tunga lyft och andra hanteringar i arbetet.…

Bättre Arbetssätt I Kassan – BasIK.

Hur man förebygger och förhindrar besvär av kassa-arbete. Genom att använda BAsIK kan man identifiera vad som fungerar bra och…

Utvärdering av datorarbetsplats

Här finns en checklista som hjälper dig att utvärdera en datorarbetsplats ergonomiskt.

Quick Exposure Check, QEC – metod för bedömning av muskuloskeletal riskexponering.

Quick Exposure Check är en metod för att bedöma risken för muskuloskeletal riskexponering. QEC tar inte hänsyn till alla faktorer…