Metoder

4 artiklar om Dykmedicin

Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19v10

Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 enligt erfarenheter som diskuterats vid möten arrangerat av SANMA (Svensk…

Läkare med EDTC-behörighet i Sverige

En lista över dykläkare i Sverige.

Referensfallsbeskrivning: Tjänstbarhetsbedömning av arbetsdykare med diabetes mellitus

Referensfallsbeskrivning av tjänstbarhet för arbetsdykning vid insulinbehandlad diabetes mellitus.

Hälsodeklaration och läkarundersökning vid rekreations-/sportdykning

Formulär och riktlinjer för hälsodeklaration i samband med sportdykning