Tjänstbarhetsbedömning dykeriarbete

Tjänstbarhetsbedömning ska genomföras regelbundet för arbetstagare som ägnar sig åt rök- och kemdykning, yrkesdykning eller mast- och stolparbete, se AFS 2005:6. Alla som arbetar till sjöss måste också ha ett särskilt intyg, se Transportstyrelsen.

Följande blanketter kan användas vid tjänstbarhetsbedömning dykeriarbete:

Hälsodeklaration EDTC

Klinisk undersökning EDTC

Tjänstbarhetsintyg som sparas av arbetstagaren

För tjänstbarhetsbedömning av yrkesdykare med insulinbehandlad diabetes mellius, se även referensfallsbeskrivning under dykmedicin.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin