Tjänstbarhetsbedömning

Tjänstbarhetsbedömning ska genomföras regelbundet för arbetstagare som ägnar sig åt rök- och kemdykning, yrkesdykning eller mast- och stolparbete, se AFS 2005:6. Alla som arbetar till sjöss måste också ha ett särskilt intyg, se Transportstyrelsen.

Följande blanketter kan användas vid tjänstbarhetsbedömning:

Formulär för tjänstbarhetsbedömning yrkesdykning som fylls i av arbetstagaren vid ny ansökan eller förlängning

Intyg om genomgången kontroll som sänds till arbetsgivaren

Tjänstbarhetsintyg som sparas av arbetstagaren

För tjänstbarhetsbedömning av yrkesdykare med insulinbehandlad diabetes mellius, se även referensfallsbeskrivning under dykmedicin.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin