MEBA – Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (Kurs i Örebro)

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå. Den kan användas återkommande för att på ett systematiskt sätt följa förekomsten av besvär/diagnoser.

Kursinnehåll: Kursen består av en WEB- baserad teoretisk del och en praktisk del.

Målgrupp:  Sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare och naprapater främst verksamma inom företagshälsovård.

Program:
08.00 – 08.30 Kaffe, mingel och registrering

08.30 – 11.30 Praktiskt pass 1

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – ca 15.30 Praktiskt pass 2

Plats och datum:
WEB-baserad teoretisk del:
Onsdag 2022-01-19, kl.13.30-15.00

Praktisk del:
Onsdag 2022-01-26, kl 08.30- ca.15.30
Kaffe och registrering 08.00

Universitetssjukhuset Örebro, F-huset, 1 trappa upp, Konferensrum Berguven

Avgift:
3500 kr, anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare. Lunch och för- samt eftermiddagsfika ingår.

Anmälan senast 2022-01-10

Länk till anmälan

Kursansvariga:
Jenny Gremark Simonsen, ergonom vid Arbets- och Miljömedicin Syd
Kristina Eliasson, ergonom vid Arbets- och Miljömedicin Uppsala

Kontaktperson:
Gunilla Käller, e-post
För praktiska frågor Anneli Andersson, e-post

Så hanterar vi dina personuppgifter