MEBA- Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (Kurs i Göteborg)

MEBA är en undersökningsmetod för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete för nacke, armar och ländrygg. Metoden ger information om förekomst av besvär och diagnoser i en arbetsgrupp. Den ger också en omedelbar möjlighet att identifiera arbetstagare som behöver hjälp. Resultaten kan ligga till grund för förebyggande och rehabiliterande åtgärder på såväl gruppnivå som individnivå.

Kursinnehåll:

Kursen genomförs under en heldag med genomgång och praktisk träning under handledning av MEBA nacke/arm/hand och ländrygg. Sammanställning och databehandling av gruppresultat.

Plats: Arbets- och miljömedicin, Medicinaregatan 16, Göteborg

Tillfälle 1: 1 september 2021 

Tillfälle 2: 9 september 2021 

Kurskostnad:  2900 kr inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.

Kursledare:  Ewa Gustafsson, ergonom Arbets- och miljömedicin Göteborg

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare främst verksamma inom företagshälsovården

Medtag bärbar dator; Systemkrav: Windows 7 (Office 2013) eller Windows XP (Office 2002) samt Adobe Acrobat Pro.

Medtag också linne eller liknande då vi tränar undersökning på varandra.

Anmälan (senast 25 augusti) och frågor till Ewa Gustafsson via mail: ewa.gustafsson@amm.gu.se