Mätutbildning för vibrationer, buller och kemiska exponeringar i arbetsmiljön (Stockholm)

En kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är verksam inom företagshälsovården, på ett företag eller som konsult.

Kursen är uppdelad i 3 steg:

Steg 1: 3 – 5 maj 2022 (utbildning på plats i Stockholm)

Steg 2: Eget arbete

Steg 3: 27 – 28 september 2022 (genomförs digitalt)

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) kommer under 2022 att anordna en kurs om exponeringsmätningar i arbetsmiljön. Kursen fokuserar på mätningar inom områdena vibrationer, buller och kemi (partiklar och gaser).

Kursen vänder sig till dig som arbetar som arbetsmiljöingenjörer eller liknande, och som är verksam inom företagshälsovården, på ett företag eller som konsult. Vi kommer att anta 20 personer till kursen.

Mätkursens syfte

Att ge fördjupade kunskaper om mätstrategi, om olika mätmetoder inom områdena vibrationer, buller och partiklar/gaser, om hur man sammanställer en korrekt mätrapport och hur resultaten kommuniceras.

Genomförande

Kursen är uppdelad i tre steg:

Steg 1. 3 – 5 maj 2022. Tre utbildningsdagar i Stockholm, teoretiska pass varvas med praktiska övningar .

Steg 2 Eget arbete – du ska genomföra en exponeringsmätning och skriva en rapport. För detta kursmoment får du handledning av en coach. Dessutom ska några hemuppgifter lösas.

Steg 3 27 – 28 september 2022. Redovisning av exponeringsmätningarna. Varje kursdeltagare ska, förutom att redovisa sitt arbete, också opponera på en annan kursdeltagares arbete. Denna kursdel kommer att hållas digitalt.

Preliminärt schema

T=teoretisk undervisning, P=praktiska moment

Tisdag 3 maj kl 8:30-17:00

Introduktion till kursen och presentation av föreläsare och deltagare

Mätstrategi (T)

Kemisk exponering (T)

Kemisk exponering (P)


Onsdag 4 maj kl 8:30-16:45

Utvärdering av gårdagen

Rapportskrivning (T)

Buller (T)

Buller (P)

Beräkning och riskbedömning av buller (T)

Kursmiddag (om situationen tillåter)

Torsdag 5 maj kl 8:30-16:15

Utvärdering av gårdagen

Beräkning och riskbedömning av buller (T)

Vibrationer (T)

Vibrationer(P)

Beräkning och riskbedömning av vibrationer (T)

Information inför eget arbete med exponeringsmätning och rapportskrivning samt hemuppgifter


Kursavgift

Privatpersoner 15 600 kr, företag 13 000 kronor + moms.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande på samtliga kursavsnitt, godkänd rapport för exponeringsmätningen samt godkända hemuppgifter.

Anmälan

Anmäl er senast 10 mars 2022.
Senast 21 mars 2022 får du besked om du antagits till kursen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra kursupplägget om restriktioner, med anledning av pandemin, gör att kursen inte kan hållas på plats i Stockholm 3-5 maj. I sådana fall blir 3-5 maj teoretisk undervisning i digital form (Teams eller Zoom), och praktiska moment genomförs den 17-19 maj i Stockholm. Vaccinationspass kan komma att krävas för att delta i de praktiska momenten i steg 1.

Kontakt

Har du frågor, kontakta kursansvarig yrkeshygieniker Pernilla Wiebert (pernilla.wiebert@regionstockholm.se).