Lungsjukdomar i arbetslivet (via Teams)

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Medicinska kvalitetsaspekter vid spirometri och PEF-mätning ingår som en del i utbildningen.

Datum: tisdag 7 december 2021, kl. 8.45-16:00

Plats: TEAMS-länk skickas ut i anslutning till kursstart

Kostnad: 2 000 kr för deltagare från Södra sjukvårdsregionen. (2 250 kr för övriga)

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga. Verksamma inom Södra sjukvårdsregionen prioriteras

Sista anmälningsdag: Fredag 5 november 2021

Vid frågor kontakta:
else.akerbergkrook@skane.se eller maria.willman@skane.se eller 046-17 31 85

Till anmälan