Lungsjukdomar i arbetslivet

Kursen omfattar lung- och luftvägssjukdomar i arbetslivet, kemiska hälsorisker, medicinska kontroller och gällande föreskrifter. Under del av eftermiddagen finns två inriktningar, en medicinsk om spirometri och PEF-mätning samt en teknisk om metoder för exponeringsmätning. Val av inriktning görs under kursdagen. Datum: tisdag 17 september 2019, 8:45–16:00 Plats: Bioforum, Medicon Village, Lund Kostnad: 1 500 kr för deltagare från södra sjukvårdsregionen, 1750 kr för övriga. Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga. Verksamma inom södra sjukvårdsregionen prioriteras. Vid frågor kontakta: ulla.bk.andersson@skane.se eller 046-17 31 85 Anmälan senast måndag 2 september 2019. 5Till anmälningsformulärj

Jenny Gremark-Simonsen, Belastningsergonom/leg. fysioterapeut


Kontakta Jenny