Kompletterande material för medicinska kontroller hand och arm

Följande material består av bland annat frågeformulär och dokument från det tidigare EU-projektet VIBRISKS (Risks of Occupational Vibration Injuries), 2003-2006.

Smärtritning

Förslag till PM för utformning av medicinska kontroller

Läkarundersökning – Riktad undersökning hand-arm vibrationer av kärl, hud och nerver i händer och armar.

Minimichecklista vid läkarundersökning, nacke-arm-hand och ländrygg

Hand-arm vibrationer – Frågeformulär inför läkarundersökning

Hand-arm vibrationer – Screeningformulär

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin