Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19v10

Kommentarer avseende tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 enligt erfarenheter som diskuterats vid möte arrangerat av SANMA (Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening) 22 juni 2020.

Många frågor har uppkommit avseende bedömning av tjänstbarhet för civila arbetsdykare med hänsyn till covid19 infektion. Anledning till detta är att det rapporterats om lungförändringar och hjärtpåverkan även hos asymtomatiska personer med covid19 infektion. Idag (22 juni 2020) finns begränsad information om covid19 infektionens betydelse för lung- och hjärtfunktion. Vidare hur länge covid19 associerade lungförändringar kvarstår.

Henrik Enquist,


Kontakta Henrik