Hur minskar vi risken för medarbetare att smittas av covid-19?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är en arbetsmiljörisk. Yrkeshygieniker och läkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm har tagit fram ett stöd för arbetsmiljöansvariga inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter, och behöver hantera riskerna som coronaviruset medför. Den första delen sammanfattar vilka regler från Arbetsmiljöverket som gäller och var du hittar dem. Sedan följer tips inför genomförande av en riskbedömning, en beskrivning av olika typer av skyddsutrustning samt information om en checklista som tar upp de viktiga delarna i en riskbedömning.

Läs mer här

Guide till riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser och branschspecifika råd för att undvika smitta

Smittforebyggande-atgarder-vid-FEV1-FEV6-spirometri-och-nebulisatorbehandling-covid-19

Anna, Administratör


Kontakta