Handledning i rökavvänjning

Handledning i rökavvänjning för läkare m fl inom Arbets- och miljömedicin och Företagshälsovård.

Broschyren kan även beställas i pappersformat genom företagsläkare Dr Stig Norberg.

 

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin