Gilla Jobbet

Title: Gilla Jobbet
Location: Älvsjö, Stockholm
Link out: Click here
Description: Gilla Jobbet är mötesplatsen som inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor så att 4,6 miljoner människor kan gilla jobbet.

Den 24–25 oktober fylls Stockholmsmässan med olika aktörer från arbetslivet. Under två dagar kommer du som deltagare att bjudas på spännande innehåll, med utställningar och över 100 seminarier, 5 537 kvm av upplevelser, forskning, praktik och mycket mer. Här möts arbetslivets aktörer i dialog. En stor del av utställningarna och seminarierna bygger på de satsningar arbetsmarknadens parter gör på förebyggande arbete och ny forskning inom arbetsmiljö.

Vi ställer ut flera av våra metoder. Du har också chansen att träffa forskarna och läkarna bakom metoderna för att diskutera och reflektera.
Start Time: 2012-10-25
Date: 2012-10-24

Christofer Andersson, Projektkoordinator


Kontakta Christofer