Senaste nyheten

Flytt av metoder till FHVmetodik

Nästkommande event

Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete (MEBA)

Key Indicator Method – lifting, holding and carrying (KIM I)

Beskrivning

KIM I är utformad för bedömning av arbetsmoment som innebär att lyfta, hålla och/eller bära. Metoden bedömer den manuella hanteringen under en arbetsdag.

Först bestäms om den manuella hanteringen främst innebär att lyfta/hålla, hålla eller bära laster. Därefter bestäms lastens vikt. Vilken arbetsställning som är vanligast förekommande under arbetsuppgiften bedöms och även olika förvärrande faktorer under rubriken arbetsförhållande. Slutligen beräknas en riskpoäng. Risknivåerna graderas i grönt, gult, orange eller rött.

Jämfört med NIOSH lyftekvation så kan KIM I skatta risken som lägre vid tunga lyft som förekommer sällan och skatta risken som högre om lättare lyft förekommer frekvent.

KIM I (BAUAs hemsida)

Referenser

Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (”lifting, holding and carrying” and ”pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;41(0):3990–6.

Steinberg U, Liebers F, Klußmann A, Gebhardt H, Latza U. ”Does KIM what she promises to do?” Jos Verbeek and P. Paul F.M. Kuijer. Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):251–2.

Verbeek J, Kuijer PPFM. Does KIM what she promises to do? Work J Prev Assess Rehabil. 01 Januari 2012;43(2):249–50.

Metodansvarig