Chef eller HR-ansvarig

Som chef eller HR-ansvarig har du en nyckelroll för medarbetares arbetsmiljö, välbefinnande, stress och engagemang. Det finns idag en ökande kunskapsmassa om betydelsen av chefernas förutsättningar och arbetsvillkor för såväl deras som deras medarbetares arbetsmiljö och hållbarhet i arbetet. Därför är chefers stress, krävande arbetsvillkor och frivilliga avgångar ett aktuellt problem för både organisationen och dem själva.

Under flera år har forskare från Institutet för Stressmedicin, Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Akademin (www.amm.se) och Handelshögskolan (Gruppen för Studier av Organisation och Samhälle:www.hgu.gu.se ) vid Göteborgs Universitet samarbetet i dessa frågor. Nu har vi vidareutvecklat resultat för att lättare kunna använda och översätta kunskap i praktiken, gärna med stöd av företagshälsovården.

Mer att läsa hittar du under våra metodsidor.

Comments are closed.