Belastningsergonomiska riskbedömningsmetoder – med fokus på handintensivt arbete

Enligt föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller för arbetstagare med handintensivt arbete. Innan en klinisk undersökning erbjuds ska en riskbedömning av det handintensiva arbetet utföras. Det ska då göras en bedömning om belastningarna kan innebära risk för skador i nacke, skuldror, armar och/eller händer.

Kursinnehåll

Kursen omfattar en heldag, med såväl teoretisk genomgång som praktisk träning under handledning av riskbedömningsmetoderna HAL, KIM III och QEC.

Tid: 2 september 2021   kl 8.30-16.30  (sista anmälningsdag 26 augusti)

Plats: Kursen genomförs digitalt via zoom

Kursledare: Stefan Oliv, Arbets- och miljömedicin

Pris: 1900 kr inkluderande kursmaterial

Målgrupp: Ergonomer, sjukgymnaster/fysioterapeuter främst verksamma inom företagshälsovård

Förkunskaper: Föreskrifterna systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Belastningsergonomi. Deltagarna förutsätts ha god erfarenhet gällande att göra belastningsergonomiska bedömningar av olika arbetssituationer och ha vana att föra diskussioner kring muskuloskeletala besvär och belastning på arbetsplatsen.

Anmälan till Ewa Gustafsson via mail: ewa.gustafsson@amm.gu.se