IREQ och standarder för arbete i kallt klimat.

I ISO TR11079 beskrivs en metod för att räkna ut den isolation som krävs av beklädnaden för värmebalans i aktuellt klimat. Värdet anges i clo eller i m2°C/W (1 clo=0.155 m2°C/W).

Verktyget

Ingvar Holmér med flera vid Ergonomi och Aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola, har utvecklat ett onlineverktyg för beräkning av bland annat isolationsbehov för arbete och vistelse i kallt klimat. Här klickar du för att komma till verktyget.

Verktyget hjälper dig att uppfylla ISO TR11079 standarden.

Andra verktyg

På Ergonomi och Aerosolteknologis hemsida hittar du även andra verktyg för att uppfylla andra ISO standarder såsom ISO 11079, 7933 samt ISO 7730.

Kontaktinformation

Kontaktperson för IREQ är Ingvar Holmér och Fredrik Rassner vid Lunds Tekniska högskola.

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin