Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

Frågeformulär Att fungera på arbetet (WRFQ 2.0 Swe)

WRFQ är ett verktyg som kan användas för att utvärdera i vilken grad en person upplever svårigheter att utföra sitt arbete på grund av mentala och/eller fysiska problem. Metoden är utvecklad för att mäta eventuella kroniska hälsoproblems påverkan på arbetsförmågan och finns här översatt och anpassad för en svensk kontext.

WRFQ består av 27 påståenden som kan indelas i fyra subkategorier:

  • Schemaläggning av arbetet och krav på prestation (Work scheduling and output demands, WSOD)
  • Fysiska krav (Physical demands, PD)
  • Mentala och sociala krav (Mental and social demands, MSD)
  • Flexibilitetskrav (Flexibility demands, FD)

Frågeformulär [PDF]

Manual [PDF]

Kontaktperson:

Linda Åhlström, Lektor vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska Akademin

Epost: linda.ahlstrom@gu.se

Telefon: 076 1388621

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin