Work Ability Index – WAI

Work Ability Index – WAI. En metod för att hitta personer som riskerar ett för tidigt utträde ur arbetslivet.

Arbetsförmågehuset

Arbetsförmågehuset

Work Ability Index är ett instrument som används för att utvärdera individers arbetsförmåga och resurser i förhållande till arbetets krav. Metoden utvecklades vid det Finska Arbetshälsoinstitutet www.ttl.fi

Resultaten från en WAI-studie kan användas som grund för olika åtgärder. Om en person får låga poäng bör en dialog startas för att kunna vidta rätt åtgärder.

Webbformulär för beräkning av Work Ability Index på svenska

För ytterligare information om metoden kan du även läsa om svenska WAI-nätverket.

Medlemmar svenska WAI-nätverket.

Dokument

Frågeformulär [PDF]

Instruktion för beräkning av WAI-värdet [PDF]

Onlineversion på engelska på Deutsches WAI-Netzwerk

För att läsa mer om vad illustrationen ovan vill visa, kan du gå in på Finska Arbetshälsoinstitutets hemsida. Det är en faktaspäckad sida om Work Ability Index och arbetsförmåga.

Mats Hagberg
Tel: 031-786 63 05
Epost: mats.hagberg@gu.se

Webadmin, FHV-metodik


Kontakta Webadmin