Webbaserad kurs i Belastningsergonomi – två halvdagar

Kursbeskrivning: Kursen omfattar grunderna i belastningsergonomi vad avser riskfaktorer och hur dessa kan mätas och bedömas. Hälsoeffekter av dålig ergonomi. Systematisk kartläggning av hälsotillstånd hos anställda som är utsatta för risk för smärttillstånd. Exempel på preventiva insatser på individ och gruppnivå, och hur man kan utvärdera effekten av detta. Regelverk, inklusive nya regler kring handintensivt arbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Teamarbete på AMM och FHV runt en patient. Att se patienten som en indikator på dålig arbetsmiljö med risk även för arbetskamrater.

Datum: 21 oktober och 26 november 2020 – två halvdagar (09.00 -12.30).

Pris: 5000 kr

Plats: Länk till TEAMS skickas ut en vecka innan kursstart

Målgrupp: ST-läkare i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin (har företräde till kursplats), ergonomer, läkare, yrkes- och miljöhygieniker, beteendevetare och sköterskor på arbets- och miljömedicinsk klinik, samt nyanställda ergonomer i företagshälsovården (FHV) För ST-läkare: Kursen behandlar delar av C-delmålen 1, 4, 6, 7, 10 och 11. Examinationsuppgift ingår.

Förberedelser inför kursen: Till första kurstillfället (21/10) har du har du lyssnat på tre föreläsningar och läst rapporten Åtgärdsnivåer. Till andra kurstillfället (26/11) har du lyssnat på en föreläsning. Kursmaterialet skickas ut två veckor innan första kurstillfället.

Hemuppgift redovisas vid andra kurstillfället (26/11). Inför kursen har du tillsammans med ergonom besökt en arbetsplats och dokumenterat och bedömt belastningsergonomiska förhållande ur någon aspekt, till exempel ländryggsbelastning eller handintensivt arbete. Är du ergonom, gör det med en kollega. Detta redovisar du under kursen med foto/film (kom ihåg att be personer och arbetsplats om skriftligt tillstånd).

Hemtentamen för ST – läkare.  ST läkare ska även skicka in en skriftlig redogörelse av diskussionen kring sitt fall i ett word dokument till jenny.gremark-simonsen@skane.se, senast 4 veckor efter avslutad kurs.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

  • Bedöma utredningar av belastningsergonomiska exponeringsförhållanden i olika arbetsmiljöer, och tillämpa resultatet av dessa vid handläggning av ärenden på individ- och gruppnivå
  • Ha kunskap om identifiering, värdering och kontroll av belastningsergonomiska riskfaktorer i arbetsmiljön samt åtgärder för att förbättra ogynnsamma förhållanden, och kunna tillämpa dessa vid handläggning av individ- och gruppärenden
  • Ha kunskap om hälsofrämjande och förebyggande arbete i arbetsmiljön avseende belastningsergonomi samt planera, genomföra och följa upp sådana åtgärder
  • Tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller belastningsergonomi
  • Ha kunskap om genomförandet av lagstadgade medicinska kontroller avseende muskuloskeletal hälsa och hur man tolkar resultaten
  • Hemtentamen (obligatorisk för ST-läkare): resultat från diskussionen skickas i ett word dokument till gremark-simonsen@skane.se, senast 4 veckor efter kurs.

Föreläsare: Inger Arvidsson ergonom, Camilla Dahlqvist biomedicinsk analytiker, Jenny Gremark Simonsen ergonom, Lotta Löfqvist ergonom  och Catarina Nordander överläkare, samtliga från AMM Syd.

Anmälan senast: fredag 9 oktober 2020

Har du frågor om kursen går det bra att kontakta.
jenny.gremark.simonsen@skane.se eller elisabeth.abrahamsson-bodforss@skane.se

Till anmälningsformuläret (längst ner på sidan)